N1MM Logger + DKC User Defined Contest bestand

 
Door Thomas Tinge, PA1M
Met veel dank aan Nick, NA3M die een aantal nieuwe opties toevoegde speciaal voor de DKARS wedstrijd.

 

Download de nieuwste versie van het DKC.UDC bestand van de N1MM Logger + website.
Via deze link::http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php ga naar 'Files', vervolgens naar 'User Defined Contest (UDC)'.

Natuurlijk kunt u ook downloaden van de DKARS website.
Download het DKC-2016.zip bestand n na het uitpakken ontstaan er drie bestanden.

Plaats het DKC.UDC bestand in de map:
C:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\Documenten\N1MM Log-ger+\UserDefinedContests\
 
Plaats de DKCExpats.txt bestand in de map:
C:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\Documenten\N1MM Log-ger+\SupportFiles\
 
NB. Houd er rekening mee dat een komma achter elke call moet staan, zelfs nadat de laatste!


Het derde bestand is een PDF met een algemeen DKC-logger file overzicht, dit ter informatie.

Start N1MM logger + en selecteer als contest: DKC

Het logscherm  en de bandmaps geven met een kleur aan indien er een nieuw DXCC als een multiplier aanwezig is.  (DKARS regels: Multipliers sectie: D en E). Echter, de Europees-Nederlandse land prefixen (PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH en PI) worden niet expliciet getoond. (DKARS regels: Multipliers Sectie: F).
 
Score: de punten per QSO zijn duidelijk voor de meeste gevallen. Alleen de 5 punten voor een/P station in een DKARS land zal hier niet worden toegekend.
De berekende score zal als gevolg van deze en de onbekende expats een beetje te laag uitkomen. Dit corrigeert de Log robot op de website later.
Extra multiplier punten zullen worden toegevoegd en weergegeven in het log-venster nadat het volgende QSO wordt ingevoerd of na een Rescore.

 

NB. Minimale N1MM Logger + Versie 1.0.4893.0 (van 10 mei 2015) of een latere versie is nodig om gebruik van de DKARS.UDC bestand!