Dutch Kingdom Amateur Radio Society


De Dutch Kingdom Amateur Radio Society gaat naast het organiseren van de jaarlijkse Dutch Kingdom Contest ook bezig houden met andere zaken zoals:

 

  • Het behartigen van de belangen van radiozendamateurs in Europees en Caribisch Nederland;
  • Het behartigen van de belangen bij lokale, regionale, landelijke en Europese overheid;
  • Het bevorderen van de radiohobby (ook bij jonge mensen);
  • Promotie van Radiotechniek/Telecommunicatie in zijn algemeen en binnen het onderwijs in het bijzonder;
  • De inzet van radiozendamateurs in geval van nood, dit speciaal voor de BES-eilanden;
  • Het uitgeven van een eigen gratis informatieblad(als PDF);
  • Hulp bij antenneplaatsing problemen(vooral in Nederland een actueel punt);
  • Het (voornamelijk) in Nederland oplossen van een steeds grotere storingsproblematiek, zaken als powerline communicatie, plasma TV’s niet CE gemarkeerde storende producten;


En wat verder nog ter tafel kan komen……

 

Bekijk de DKARS Statuten : Statuten.pdf

Bekijk het DKARS Huishoudelijk Reglement : Huishoudelijk Reglement.pdf